Zakres usług

Biuro Doradztwa prawnego oferuje swoim klientom:

Doradztwo prawne w zakresie:
Prawa rodzinnego i opiekuńczego
Prawa pracy
Prawa administracyjnego
Prawa cywilnego i gospodarczego
Windykacji należności

Doradztwo prawne dla osób fizycznych i firm:

sporządzanie wezwań, pozwów, wniosków, pism, odwołań, zażaleń, skarg, apelacji
sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, pożyczek, najmu, dzierżawy, darowizny
wypełnianie druków, formularzy, wniosków
przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, regulaminów
windykacja należności
kompleksowa obsługa małych przedsiębiorców

Mediacje dla osób fizycznych i firm:

w sprawach cywilnych: rodzinnych, majątkowych, gospodarczych

Szkolenia dla firm

prawo pracy
prawo rodzinne i opiekuńcze

Obok ustnych porad prawnych działalność Biura obejmuje takze pisemne sporządzanie pozwów, pism składanych w trakcie procesu, odwołań, zażaleń, ugód pozasądowych, a także umów cywilno-prawnych oraz ich analiz.