You are currently viewing 2 dni opieki nad dzieckiem – dla kogo?

2 dni opieki nad dzieckiem – dla kogo?

  • Post last modified:1 marca 2024

Nie musisz być rodzicem, żeby skorzystać z 2 dni zwolnienia od pracy. Są to odrębne 2 dni od przysługującego ci urlopu wypoczynkowego (20-26 dni)! Każdy pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo w ciągu roku kalendarzowego do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni za które zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Pracownicy często błędnie myślą, że aby skorzystać z tego prawa, trzeba być rodzicem, a ustawodawca mówi o pracownikach wychowujących dziecko, a nie o rodzicach. Oznacza to, że każdy pracownik, który faktycznie wychowuje dziecko w wieku do 14 lat, ma prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy we wskazanym wymiarze. Ten pracownik, który jest rodzicem, ale nie wychowuje dziecka, nie ma takiego prawa!

Pamiętaj!

Jeśli nie zawnioskujesz o te 2 dni wolnego w danym roku kalendarzowym, to przepadną Ci one bezpowrotnie. W każdym kolejnym roku możesz składać wniosek o kolejne 2 dni wolnego.

Czy można wybierać pojedyncze godziny?

Pracownik sam decyduje jak wykorzysta zwolnienie, nie daj sobie wmówić że jest inaczej. O tym, czy w danym roku kalendarzowym wykorzystasz zwolnienie w wymiarze dziennym, czy godzinowym decydujesz sam w pierwszym wniosku o jego udzielenie. Wniosek składasz pracodawcy. Księgowość firmy tego nie lubi, gdyż musi pilnować zwolnień godzinowych, ale to twoje prawo! Ustawodawca nie ograniczył w ilu częściach możesz wykorzystać zwolnienie godzinowe, a to oznacza, że możesz je podzielić nawet na 16 części, każda po 1 godzinie. Jeżeli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to godzinowy wymiar zwolnienia ustala się dla ciebie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, który cię obowiązuje, np. osoba zatrudniona na 1⁄2
etatu, będzie miała prawo wykorzystać 8 godzin zwolnienia (1/2 z 16 godzin).

Czy pracodawca może odmówić?

Pracodawca musi się zgodzić na udzielenie pracownikowi wolnego. Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem jest dla pracodawcy wiążący, a więc musi się zgodzić na udzielenie go pracownikowi. Przepisy nie wskazują z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o zamiarze skorzystania ze swojego uprawnienia. Przyjmuje się, że należy to zrobić możliwie jak najwcześniej – tak, aby pracodawca mógł zorganizować pracę w zakładzie.

Czy niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok?

Trzeba pamiętać, że prawo do zwolnienia nie przechodzi na kolejny rok – jeśli pracownik nie wykorzysta wolnego do końca grudnia, to ono przepadnie!
Ważne!
Odmowa udzielenia zwolnienia w okresie, w którym mu ono przysługuje, narusza przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i stanowi wykroczenie podlegające
karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.