You are currently viewing Czy dziedziczę po konkubencie?

Czy dziedziczę po konkubencie?

  • Post last modified:15 października 2023

Coraz więcej młodych ludzi w Polsce rezygnuje z małżeństwa na rzecz konkubinatu. Ich zdaniem nieformalny związek daje większe poczucie wolności i rodzi mniej problemów w razie ewentualnego rozstania.
Czy aby na pewno?
Konkubinat to nic innego jak związek partnerski dwojga ludzi pozostających we wspólnym pożyciu, którzy nie zawarli małżeństwa.
Tego typu relacje nie podlegają w Polsce rejestracji.
Osoby podejmujące decyzję o życiu w nieformalnym związku powinny zadbać o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych.
Konkubinat to nie tylko więź uczuciowa, ale i ekonomiczna.

Co więc z dziedziczeniem oraz podziałem zgromadzonego wspólnie majątku w razie rozstania?

Proste z pozoru formalności mogą sprawiać problemy np. uzyskanie pełnomocnictwa do odbierania przesyłek poleconych na poczcie czy wgląd do dokumentacji medycznej. Konkubenci nie mają też prawa do wspólnego rozliczania podatków.
Sytuacja prawna konkubenta po śmierci partnera jest skomplikowana. Z prawnego punktu widzenia konkubenci to dwie obce osoby. Skoro osoby te nie zawarły małżeństwa, nie mogą dziedziczyć w sposób określony w Kodeksie cywilnym.

Co więc należy zrobić?


Rozwiązaniem jest spisanie testamentu!
Pamiętajcie, aby zrobić to tak jak nakazuje polskie prawo (można spisać testament samodzielnie ale trzeba pamiętać o spełnieniu określonych warunków takiego testamentu, gdyż notariusz generuje koszty) i nie da się uniknąć podatku od spadku.
Pamiętaj, że jeżeli mieszkanie stanowiło współwłasność konkubentów, to po śmierci jednego z nich do spadku wejdzie wyłącznie przypadający mu udział.
Ważne! Gdyby wspólne mieszkanie było wynajmowane to po śmierci jednego z partnerów drugi mógłby w nim mieszkać jeszcze przez 3 miesiące.

Przy okazji – czy są sposoby na zabezpieczenie interesów osób, które żyją w nieformalnym związku?


Tak!
• rozszerzenie prawa własności nieruchomości, aby stanowiła ona współwłasność konkubentów,
• prowadzenie odrębnych rachunków bankowych, aby każdy z konkubentów mógł w dowolnym momencie swobodnie dysponować zgromadzonymi przez siebie środkami,
• uregulowanie w drodze umowy statusu nabywanych wspólnie przedmiotów,
• sporządzenie testamentu ,
• wykupienie polisy na życie, która umożliwi uzyskanie dodatkowych środków w razie śmierci ubezpieczonego,