You are currently viewing Czy można wyczyścić BIK i jak to zrobić?

Czy można wyczyścić BIK i jak to zrobić?

  • Post last modified:1 marca 2024

Sformułowanie „czyszczenie BIK” sugeruje, że z bazy BIK można usunąć niewygodne informacje. W praktyce nie jest to możliwe.Zasady przekazywania danych do BIK, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian są regulowane przez Prawo bankowe.


Pamiętaj! 

BIK nie modyfikuje przekazywanych danych, jest tylko ich administratorem. Twoje dane są przekazywane do BIK w momencie, kiedy starasz się o jakiś kredyt. Po udzieleniu kredytu banki regularnie przekazują informację, jak spłacasz kolejne raty. Dane te są aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu aż do spłaty kredytu. Jeśli kredyt spłacałeś w terminie, to informacje o nim stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych. które sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK – chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach.


Ważne! 

Jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie, informacje o nim mogą być przetwarzane bez Twojej zgody przez 5 lat (jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy zostałeś poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego kredytu). Tak właśnie powstaje Twoja historia kredytowa w BIK. To też pokazuje, że trzeba regularnie spłacać raty, żeby historia kredytowa była dobra i pozwalała w przyszłości zaciągać zobowiązania.


Są tylko 3 sytuacje, kiedy możesz złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK:

  • Chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możesz to zrobićtylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie).
  • Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu – chcesz mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej. 
  • Zauważyłeś w swojej historii kredytowej jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje i chcesz je skorygować.

Ważne! 

Nie możesz tego zrobić sam. Wniosek w tej sprawie musisz złożyć w instytucji, która przekazała te dane do BIK. BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji.