You are currently viewing Czy najemca może być podatnikiem podatku od nieruchomości

Czy najemca może być podatnikiem podatku od nieruchomości

  • Post last modified:24 sierpnia 2023

Poruszam ten problem z uwagi na fakt, że przyszła z nim klientka a także dlatego, że obecnie rozpoczął się kolejny gorący okres w umowach najmu – zbliżający się rok akademicki.

Zresztą temat ten wraca także w ciągu roku kalendarzowego.

Podatek od nieruchomości to zobowiązanie właściciela nieruchomości, ale proszę przeczytaj do końca.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych czy posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Właściciel, jeśli decyduje się wynająć swoje mieszkanie,  nadal pozostaje podatnikiem.

W drodze prywatnej umowy nie może on przenosić obowiązków podatkowych!

Niewątpliwie najemca lokalu czy domu jest posiadaczem. Niemniej nie jest posiadaczem samoistnym nieruchomości. Posiadacz samoistny to ten, kto – nie będąc właścicielem – włada rzeczą w taki sposób, w jaki czyni to właściciel. Natomiast najemca czy dzierżawca to posiadacze zależni. Nie korzystają oni z rzeczy jak właściciele, ale ich posiadanie zależy od umowy, którą z właścicielem podpisali.

Oznacza to, że w razie niezapłacenia podatku przez najemcę organ podatkowy w ogóle nie będzie kierował żadnych pism czy roszczeń w stosunku do najemcy, a jedynie wobec wynajmującego – właściciela lub posiadacza samoistnego nieruchomości.

Istotny dla moich klientów najczęściej jest jednak inny problem z podatkiem od nieruchomości. Pytają, czy może wynajmujący „wrzucić” go do umowy. Oczywiście, że tak. Zupełnie inną kwestią są wewnętrzne uzgodnienia wynajmującego i najemcy w zakresie obciążenia najemcy kosztami związanymi z zapłatą podatku. W umowie może znaleźć się zapis, zgodnie z którym najemca będzie musiał przekazać wynajmującemu kwotę niezbędną na pokrycie tego wydatku.

Takie porozumienie nie wywołuje jednak skutków podatkowych, tj. pomimo takiego porozumienia organ podatkowy będzie nadal dochodził zapłaty podatku od właściciela wynajmującego, a nie od najemcy. Właściciel jednak może żądać zapłaty tego podatku od najemcy – jeśli ma tak zapis w umowie.


Jeśli chcesz, żebym przeanalizowała twoją umowę najmu  zapraszam do kontaktu

Pamiętaj jednak, aby analizować umowę zawsze przed jej podpisaniem!