Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca stosunki prawne dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej).
Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala mi sporządzać m.in.:

Prawo administracyjne Grudziądz

Posiadam duże doświadczenie w sprawach Klientów toczących często nierówną walkę z organami administracji publicznej.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.