You are currently viewing Konfiskata samochodu pijanych kierowców. Kto straci auto? Kiedy? W jakich przypadkach nie nastąpi konfiskata mienia?

Konfiskata samochodu pijanych kierowców. Kto straci auto? Kiedy? W jakich przypadkach nie nastąpi konfiskata mienia?

  • Post last modified:27 sierpnia 2023

Kto może stracić prawo jazdy?

Samochód zostanie skonfiskowany każdemu kierowcy (jeśli jest jego właścicielem!)
w przypadku, kiedy po badaniu okaże się, że w wydychanym powietrzu lub we krwi miał 1,5 promila alkoholu lub wynik będzie jeszcze wyższy. To wystarczy, aby egzekwować przepis o zaborze prawa jazdy.
W sytuacji kiedy wynik badania będzie oscylował pomiędzy 1 promilem a 1,5 promila i dodatkowo kierowca spowoduje wypadek – też będzie musiał pożegnać się ze swoim autem, które ma docelowo trafić na licytację.
Kiedy zawartość alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu będzie niższa (od 0,5 promila do 1 promila) wtedy sąd podejmie adekwatne w stosunku do winy takiego kierowcy środki prawne. Sędzia może także orzec przepadek mienia, ale nie musi tego robić, jeśli są jakieś dodatkowe, szczególne okoliczności i Sędzia je uwzględni orzekając w sprawie. W takiej sytuacji za prowadzenie pod wpływem alkoholu policja najpierw tymczasowo zajmie auto na okres do 7 dni od zdarzenia, zabezpieczy go prokuratura, a sprawa trafi do sądu, który zadecyduje o przepadku samochodu i jego konfiskacie.

Kiedy nasz samochód nie zostanie skonfiskowany?

Nowe przepisy określają przepadek równowartości samochodu w sytuacji, kiedy kierowca zasiadający za kierownicą samochodu nie jest jego właścicielem. Może to być przecież samochód pożyczony, wynajęty, wzięty w leasing. W takich sytuacjach trzeba będzie jednak zapłacić równowartość samochodu, na podstawie jego wartości zapisanej w polisie, ewentualnie – jeśli jej nie ma – pod uwagę brana będzie wartość rynkowa pojazdu.

Ustawodawca przewiduje także inne okoliczności, związane z sytuacją, kiedy za kierownicą samochodu (należącego np. do firmy transportowej, przewozowej, autobusu, ciężarówki, maszyny rolniczej) znajdzie się ktoś, kto wcześniej spożywał alkohol. Wówczas taki służbowy pojazd nie będzie podlegał konfiskacie, Sąd będzie mógł wtedy orzec nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W szczególnych okolicznościach, kiedy taki pojazd zostanie zniszczony lub rozbity, konieczność spłaty jego równowartości nie będzie konieczna. Przepadek auta oraz konieczność spłaty jego równowartości może nie być orzekany, jeśli będzie to niemożliwe albo niecelowe, w sytuacjach, kiedy sprawca utraci pojazd, zniszczy lub znacznie uszkodzi.
Kierowco pamiętaj, że będą też wyższe kary!

Zwiększone zostaną także kary związane z uczestnictwem w wypadkach.

Nietrzeźwy sprawca ciężkiego wypadku będzie mógł zostać ukarany za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci karą do 16 lat pozbawienia wolności. To o 4 lata więcej niż dziś wynosi górna granica takiej właśnie kary.
Pijany sprawca wypadku spędzi natomiast minimum trzy lata w więzieniu, a jeśli zginą w takim zdarzeniu ludzie, to wówczas dolna kara wynosić będzie pięć lat.
Recydywiści, którzy po raz kolejny zostaną złapani na jeździe „na podwójnym gazie” nie będą mogli już liczyć tylko na karę pieniężną. Będą musieli liczyć się z przymusowym pobytem w zakładzie karnym.