Dlaczego warto ustalić alimenty przed mediatorem.

Ugoda alimentacyjna, zawarta przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez Sąd. Dzięki temu ma moc ugody sądowej i staje się tytułem wykonawczym (art.183 13 §2 Kpc).
Przygotowuję dla klientów komplet dokumentów do Sądu tj. Wniosek o zatwierdzenie ugody przez właściwy sąd, Protokół, Pismo przewodnie i w imieniu Klienta doręczam do Sądu wraz z uiszczoną przez niego opłatą sądową.

Rozmowy mediacyjne trwają od 15 minut do 1,5 godziny i najczęściej już podczas pierwszej rozmowy udaje się Nam ustalić wszystkie niezbędne szczegóły.

Tradycyjne posiedzenia mediacyjne prowadzę w siedzibie biura każdorazowo, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.
W sytuacji, gdy dojazd sprawia Państwu problemy, możemy mediacje przeprowadzić zdalnie. Szczegóły ustalam indywidualnie.

Mediacje to zaoszczędzone miesiące.

Postępowanie sądowe – niejednokrotnie miną miesiące (w tej chwili są to najczęściej terminy 6-8 miesięczne), zanim zjawicie się Państwo na pierwszym, a być może nie ostatnim spotkaniu w Sądzie. 

W przypadku mediacji potrzebujecie Państwo jedynie dowodów osobistych i numerów PESEL dziecka, na które mają być ustalone alimenty, a także aktu urodzenia dziecka. W przypadku postępowania sądowego należy wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. 

Następnie udokumentować koszty utrzymania dziecka – zaświadczenia, faktury VAT, rachunki itd., wszystko: od jedzenia, poprzez np. szkołę, przedszkole, lekarzy, zajęcia dodatkowe etc. W dalszej kolejności należy sporządzić pozew. Gdy już stawicie się osobiście na rozprawie, oby tylko jednej, to później zostaje już tylko pobrać odpis wyroku bądź protokołu zawierającego ugodę sądową z klauzulą wykonalności. W przypadku mediacji, to Mediator sporządza ugodę.

Wszystko to w przyjemnej, nieformalnej atmosferze, gdzie macie Państwo zagwarantowaną poufność, swobodę wypowiedzi, a mediator udzieli wszelkich informacji na temat problemów prawnych, które mogą Państwa niepokoić.

Pozostaje tylko umówić się na spotkanie
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod numerem 603 869 568

CENNIK OPŁAT MEDIACYJNYCH

1% od wartości przedmiotu sporu lub na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.
• Koszt konsultacji wstępnej – 250,00 zł/350 zł,
• Koszt każdej rozpoczętej godziny mediacji – 250/350,00 zł,
• Koszt pisma w sprawie mediacji od – 250/350,00 zł wzwyż (w zależności od stopnia zawiłości),
• Koszt projektu ugody i protokołu od 350,00 zł /każdy 1 arkusz A4 

*konsultacja to także rozmowa tel., rozmowa online, sms, pismo, czy email

UWAGA:
Dla osób fizycznych występujących w sprawach osobistych stosuje się dolne stawki. Natomiast dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych stosuje się górne stawki.
Wartość przedmiotu sporu określają wspólnie strony przed rozpoczęciem mediacji lub na pierwszym spotkaniu mediacyjnym.
W/w opłata mediacyjna (określona netto) uiszczana jest w dniu konsultacji – koszt konsultacji wstępnej, pozostała należność na podstawie wystawionej faktury VAT (termin zapłaty 7 dni).
W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa stron koszty mediacji są należne.
Odrębnie naliczane są koszty np. dojazdu, wynajmu pomieszczeń.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.