You are currently viewing PRAWO PRACY – CZY MOŻNA ODWOŁAĆ PRACOWNIKA Z URLOPU?

PRAWO PRACY – CZY MOŻNA ODWOŁAĆ PRACOWNIKA Z URLOPU?

  • Post last modified:19 grudnia 2023

TAK, pracodawca ma prawo odwołania pracownika z urlopu. Może to zrobić tylko jeśli są  okoliczności, które nie mogły być przewidziane w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu i tylko jeśli obecność tego właśnie pracownika jest w zakładzie pracy niezbędna.

WAŻNA INFORMACJA!

Odwołując pracownika z urlopu, pracodawca ma jednak obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu! Oczywiście wydatki muszą być potwierdzone przez tego pracownika odpowiednimi dokumentami, można doliczyć do nich również koszt wypoczynku rodziny pracownika, jeżeli wskutek odwołania z urlopu reszta rodziny nie mogła kontynuować wypoczynku. Niestety dla pracownika decyzja pracodawcy jest poleceniem służbowym i nie może być kwestionowana przez pracownika, nawet jeżeli w jego opinii powrót z urlopu nie jest konieczny. Niewykorzystana część urlopu pozostaje do dyspozycji pracownika i może on wykorzystać ją w innym terminie.