You are currently viewing PRAWO PRACY – CZYM RÓŻNI SIĘ WYPOWIEDZENIE OD POROZUMIENIA STRON?

PRAWO PRACY – CZYM RÓŻNI SIĘ WYPOWIEDZENIE OD POROZUMIENIA STRON?

  • Post last modified:19 grudnia 2023

 Umowę o pracę może rozwiązać zarówno pracodawca jak i pracownik. Każda ze stron może umowę  wypowiedzieć lub rozwiązać na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wydaje się najkorzystniejszą formą dla każdej ze stron. Niestety nie zawsze jest to forma korzystna dla pracownika.

DLACZEGO?

Jak wskazuje sama nazwa, rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron polega na zgodnym, akceptowanym przez obie strony rozwiązaniu stosunku pracy w ustalonym terminie. Zazwyczaj do rozwiązania umowy na tej podstawie dochodzi z inicjatywy pracownika i wtedy to porozumienie jest dla niego najczęściej korzystne.

JAKIE SKUTKI WYWOŁUJE ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON?

Chociaż wydawałoby się, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest najlepszym sposobem zakończenia stosunku pracy, to każdy pracownik powinien rozważyć, czy w jego konkretnej sytuacji życiowej rozwiązanie umowy na tej podstawie będzie dla niego korzystne, gdyż zgadzając się na nie, pozbawia się wielu przywilejów. Przede wszystkim pracownikowi nie będzie przysługiwał przez pierwsze 90 dni po ustaniu zatrudnienia zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, zasiłek otrzyma w ciągu 7 dni od rejestracji. Porozumienie stron jest najbardziej korzystne dla pracodawcy, gdyż chcąc zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony musi podać przyczynę wypowiedzenia umowy, od której pracownik może się odwołać do sądu pracy, a także musi zawiadomić działające w zakładzie związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi. W przypadku zawarcia porozumienia pracodawca nie podaje przyczyny rozwizania umowy. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron odbiera pracownikowi możliwość obrony jego interesów przez działające w zakładzie związki zawodowe. Pracownik, który podpisał takie porozumienie, może uchylić się od skutków tego oświadczenia woli pod warunkiem, że wystąpi do sądu pracy i wykaże, że podpisanie porozumienia nastąpiło z naruszeniem prawa ze względu na jego wadę – błąd lub groźbę. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron tak naprawdę jest zawsze korzystne tylko dla pracodawcy.