You are currently viewing Program „Moja woda” – dla kogo i o czym

Program „Moja woda” – dla kogo i o czym

  • Post last modified:24 sierpnia 2023

Jeśli nie słyszałaś/eś o tym programie, a jesteś albo będziesz właścicielem, współwłaścicielem dom jednorodzinnego przeczytaj koniecznie!

3 sierpnia 2023 r. ruszyła trzecia edycja programu “Moja Woda”.

Program ten promuje rozwiązania, które mają zwiększyć retencję wody na prywatnych posesjach m.in. przez wychwyt deszczówki.

Beneficjenci tego programu  mogą otrzymać do 6.000 zł dotacji, ale pamiętać należy, że musi to być nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych całej inwestycji!

Warto spróbować, jeśli myślisz o ekologii w swoim domu!

Program skierowany jest do osób fizycznych które są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny

Z programu nie mogą skorzystać właściciele nieruchomości, którzy już raz korzystali z dofinansowania z poprzednich edycjach programu “Moja Woda”.

Ważną informacją dla tych którzy dopiero planują lub rozpoczęli inwestycję  jest to, że dofinansowanie dotyczy również ich. W takiej sytuacji należy jednak spełnić jeden dodatkowy warunek:  budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Musisz zakończyć inwestycję do dnia 30 czerwca 2024 r.

Bardzo szerokie jest spektrum przedmiotu dotacji. Pieniądze można otrzymać na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie wielu instalacji, np.:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – “zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Pamiętaj jednak, że aby otrzymać taką  dotację należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Nie możesz dostać mniej niż 2 tys. zł!

Osoby które chciałyby dowiedzieć się więcej albo którym trzeba pomóc w przygotowaniu dokumentów zapraszam do kontaktu