You are currently viewing SZYBKIE ODSZKODOWANIE OD RZECZNIKA PRAW PACJENTA  ZA BŁĄD MEDYCZNY

SZYBKIE ODSZKODOWANIE OD RZECZNIKA PRAW PACJENTA  ZA BŁĄD MEDYCZNY

  • Post last modified:19 grudnia 2023

Za błąd medyczny należy ci się odszkodowanie! Zawsze! Różne jednak są drogi dochodzenia do tego odszkodowania. Można szybko, omijając trudną i żmudną  drogą sądową, się o nie starać od Rzecznika Praw Pacjenta. 22 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona nową, szybszą ścieżkę uzyskania odszkodowania przez pacjentów cierpiących na skutek błędów medycznych.

CO SIĘ ZMIENIA?

Ustawa likwiduje między innymi wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, które zajmowały się tymi problemami do tej pory. W ich miejsce powołany zostaje zespół ekspertów, tzw. zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta. To właśnie do niego pacjent, a w przypadku jego śmierci rodzina, mają składać wniosek o odszkodowanie za zdarzenie medyczne (o świadczenie kompensacyjne). Wniosek może być złożony w terminie roku od dnia, w którym pacjent (jego rodzina) dowiedział się o zdarzeniu. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.

ZA JAKIE ZDARZENIE MEDYCZNE ODSZKODOWANIE TĄ DROGĄ MOŻE CI SIĘ NALEŻEĆ?

Oczywiście nie za każde! Zdarzeniem medycznym jest zakażenie szpitalne, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć – jeśli do tych zdarzeń doszło w trakcie lub w efekcie leczenia w szpitalu, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby leczenie przebiegało zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo z zastosowaniem innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej. Zdarzeniem medycznym nie jest sytuacja, kiedy komplikacje, do jakich doszło, były zwykłymi powikłaniami czyli dającymi się przewidzieć normalnymi następstwami zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.

WAŻNE!

Odszkodowanie (świadczenie kompensacyjne) będzie mogło być przyznane tylko za zdarzenie medyczne, do którego doszło w szpitalu i tylko, jeśli leczenie pacjenta było finansowane ze środków publicznych (na NFZ). To oznacza, że za leczenie w przychodniach czy prywatnie odszkodowanie od Rzecznika Praw Pacjenta nie przysługuje!

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNEGO UZYSKANEGO TĄ DROGĄ ZA 1 ZDARZENIE?

Z przepisów wynika, że wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy wynosi w przypadku:

  • zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym: od 2 tys. zł do 200 tys. zł;
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia: od 2 tys. zł do 200 tys. zł;
  • śmierci pacjenta: od 20 tys. zł do 100 tys. zł.

Odszkodowanie za błąd medyczny (świadczenie kompensacyjne za zdarzenie medyczne) można zyskać stosunkowo szybko, jeśli porównać tę drogę do drogi sądowej, gdyż ustawa zakłada, że w terminie trzech miesięcy.

WAŻNE!

Decyzja RPP w sprawie świadczenia kompensacyjnego nie jest wiążąca dla sądów, które mimo pozytywnej decyzji Rzecznika mogą oddalić  pozew o zadośćuczynienie, rentę czy odszkodowanie za błąd medyczny.