You are currently viewing UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – DLA KOGO I PO CO?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – DLA KOGO I PO CO?

  • Post last modified:18 września 2023

Upadłość konsumencka to procedura sądowa stworzona dla osób, których nie stać na spłatę długów. Pozwala na ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli, a w wyjątkowych przypadkach nawet całkowicie uwalnia od długów.

Po zmianie przepisów z 24 marca 2020 roku, proces oddłużenia uległ znacznemu uproszczeniu.

Upadłość konsumencką możesz ogłosić niezależnie od wysokości zadłużenia!

Aby złożyć wniosek do Sądu, który ogłosi upadłość konsumencką pamiętaj, że musisz mieć status osoby fizycznej (oznacza to m.in., że nie możesz prowadzić działalności gospodarczej) i być osobą niewypłacalną (nie jesteś w stanie spłacić swoich zobowiązań od przynajmniej

3 miesięcy). 

Istotną zmianą od marca 2020 roku jest to, że Sąd nie bada już przyczyny powstania niewypłacalności! Oznacza to, że nawet jeśli zadłużenie powstało z Twojej winy wciąż możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

ILE MOŻE TRWAĆ POSTĘPOWANIE SĄDOWE?

Postępowanie sądowe może trwać maksymalnie 8 miesięcy. Po tym czasie sąd powinien ustalić dla Ciebie realny plan spłaty wierzycieli, który nie powinien przekraczać 36 miesięcy. Sąd może też umorzyć część lub całość Twoich długów, jeśli uzna, że nie jesteś w stanie ich spłacić. 

Długość trwania procesu upadłości konsumenckiej zależy głównie od wielkości Twojego majątku. Jeśli masz mieszkanie, samochód i dużo cennych ruchomości – syndyk będzie potrzebował więcej czasu na ich wycenę i sprzedaż. Mimo tego proces powinien trwać maksymalnie 36 miesięcy. 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd uzna, że niewypłacalność powstała z Twojej winy. Wtedy może przedłużyć proces spłaty wierzycieli nawet do 7 lat. 

Brak majątku znacznie przyspiesza proces ogłoszenia upadłości. Jeśli nie jesteś w stanie podjąć pracy zarobkowej, nie masz mieszkania, nie masz żadnych cennych ruchomości (np. samochodu) postępowanie sądowe nie powinno trwać dłużej, niż 3 miesiące.

Postępowanie upadłościowe w przypadku osób bez majątku zwykle nie przekracza roku (do tego czasu dolicz 3 miesiące postępowania sądowego).