You are currently viewing Zalanie wynajmowanego lokalu z przyczyn niezależnych od najemcy ani od wynajmującego — kto zapłaci za szkodę, do kogo kierować roszczenie?

Zalanie wynajmowanego lokalu z przyczyn niezależnych od najemcy ani od wynajmującego — kto zapłaci za szkodę, do kogo kierować roszczenie?

  • Post last modified:8 września 2023

Każda osoba wynajmująca lokal użytkowy, bierze pod uwagę fakt, że w lokalu użytkowanym przez najemcę, może dojść do zniszczeń i posiada polisę ubezpieczeniową. 

Wbrew pozorom, sytuacja kto i do kogo ma kierować roszczenie nie jest zupełnie oczywista i zawsze taka sama. 

Czasem odpowiedzialność może ponosić nawet wykonawca instalacji albo zarządca budynku. 

Kwestie dotyczące odpowiedzialności za zalanie mieszkania, zostały uregulowane przez kodeks cywilny. 

Zgodnie z artykułem 662 paragraf 1 kodeksu cywilnego: „wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu”. 

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują jednak, że do obowiązków najemcy (realizowanych na własny koszt) należą m.in. drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających odpływ oraz dopływ wody.

Z kolei ustawa o ochronie praw lokatorów mówi, że najemca powinien naprawiać i konserwować urządzenia sanitarne oraz przewody odpływowe wspomnianych urządzeń aż do pionów zbiorczych. 

Dodatkowo warto pamiętać, że umowa najmu mieszkania może wprowadzać inny podział obowiązków dotyczących napraw, niż ten przewidziany przez kodeks cywilny.

Co więc z naszym roszczeniem za zalany lokal użytkowy i zniszczone w nim rzeczy?

Zalanie powstało nie z winy najemcy i bez winy wynajmującego. 

W mojej ocenie najemca kieruje roszczenie do właściciela, który posiada stosowną polisę ubezpieczeniową z której być może zaspokoić najemcę (i siebie jeśli też doznał szkody). 

Pamiętaj zawsze o dobrym udokumentowaniu szkody! (zdjęcia, filmy, zeznania świadków).

Jeśli szkoda będzie wyższa niż wypłata z ubezpieczenia wynajmujący winien zapłacić różnicę. Jeśli nie chce tego zrobić być może spotkacie się w Sądzie.

W tej konkretnej sprawie szkodę spowodował zewnętrzny wykonawca usługi remontowej, który wykonywał prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, więc sytuacja nam się rozwija i komplikuje, gdyż dodatkowo właściciel nieruchomości winien skierować swoje roszczenie do wykonawcy, a ten pewnie też ma polisę ubezpieczeniową i należy powtórzyć wszystko o czym pisałam powyżej.

Dodam, że sprawy z ubezpieczycielami często trochę trwają i najczęściej nie kończą się po myśli poszkodowanych.

Jeśli masz taki lub podobny problem — pomogę!

Skontaktuj się ze mną!